NLEN

Assessment & Development

Assessments (psychologische testonderzoeken) geven inzicht in de competenties, kwaliteiten en aandachtspunten van (nieuwe) medewerkers.
Tevens verschaft een assessment inzicht in het ontwikkelpotentieel. Een assessment kan dus antwoorden geven op belangrijke vraagstukken:

  • Het biedt inzicht in het algeheel functioneren van (nieuwe) medewerkers;
  • Het meet de competenties behorend bij de diverse functies;
  • Het geeft aan of en welke doorgroeimogelijkheden er zijn;
  • De uitslagen gelden als basisdocument voor een POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan);
  • Het levert belangrijke coaching aspecten op.

De instrumenten die bij het assessment worden gebruikt, worden vastgesteld aan de hand van de vraagstelling en doelstelling van de opdrachtgever.
Vaste onderdelen van het assessment zijn een diepte interview en een persoonlijkheids- en competentievragenlijst.
Het assessment wordt individueel afgenomen en duurt doorgaans een halve dag.

De bevindingen worden besproken met de kandidaat en vastgelegd in een rapport.
Hierin staat naast de beschrijving van de kandidaat op het gebied van persoonlijkheid, gedrag en werkstijl een advies omtrent de vraagstelling.

Met het rapport verkrijgen de kandidaat en de opdrachtgever inzicht in de aanwezige of te verwerven competenties, kwaliteiten en aandachtspunten.

Vacatures
inregio Noord West - locatie Amsterdam
overnieuw Copyright © 2017 All rights reserved.   |   Powered by OTYS Recruiting Technology