Personality assessment

Geef op iedere schaal hiernaast aan met welke term u zichzelf in het algemeen beschrijft. Omcirkel het meest toepasselijke cijfer. Als bijde termen van toepassing zijn omcirkel dan het middelste cijfer.
5 4 3 2 1
Netjes Neat
Rommelig Messy
Beleefd Polite
Kortaf Rude
Een dromer Dreamer
No-nonsense No-nonsense
Graag bij anderen Preferably with other peole
Graag alleen Preferably on my own
Onrustig Restless
Kalm Calm
5 4 3 2 1
Besluitvaardig Decisive
Moeilijk keuzes maken Indecisive
Vrijgevig Generous
Zelfzuchtig Self-interested
Theoretisch Theoretical
Praktisch Practical
Optimistisch Optimistic
Pessimistisch Pessimistic
Voorzichtig Cautious
Zeker en zichzelf Confident
5 4 3 2 1
Doelgericht Focussed
Makkelijk afgeleid Easily distracted
Warm Warm
Koud Cold
Creatief Creative
Autoritair Authorative
Open boek Open
Gesloten Closed
Snel ontmoedigd Easily discouraged
Vrolijk Happy
5 4 3 2 1
Houdt van orde Organized
Op zijn gemak bij wanorde At ease with disorder
Teampspeler Teamplayer
Onafhankelijk Independent
Zoekt het nieuwe Seeking the unknown
Zoekt het bekende Seeking the familiar
Vlot in de omgang Socially skillful
Gereserveerd Distant
Snel verlegen Shy
Lak aan de wereld Self-conscious
5 4 3 2 1
Altijd op tijd Accurate
Stelt zaken uit Procrastinator
Vol vertrouwen Confident
Sceptisch Sceptical
Kan tegen vaagheid Deals with ambiguity
Verkiest duidelijkheid Prefers clarity
Een prater A talker
Een denker A thinker
Snel van slag Easily upset
Onverstoorbaar Persistent
Copyright © 2022 Professionals4Technology   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Relatie inloggen   |  Inloggen