NLEN

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Menselijk kapitaal: nergens terug te vinden op uw balans, maar wel uw meest waardevolle bezit. Recruitment is een essentieel onderdeel van uw organisatie. Het zorgt voor een kwantitatieve en kwalitatieve instroom van personeel. Daarnaast verbetert het de continuïteit van uw organisatie. Door dit proces uit te besteden kan uw onderneming niet alleen een kwaliteitsverhoging, maar ook een kostenbesparing tegemoet zien.

De voordelen

 • Kostenbesparing: Recruitment Process Outsourcing (RPO) zorgt ervoor dat vaste kosten flexibel worden, tevens zorgt RPO dat de totale kosten per aangenomen kandidaat aanzienlijk lager worden.
 • Efficiency & tijdsbesparing: Professionals4Technology heeft gespecialiseerde expertise en verzorgt RPO software en analyse instrumenten. Recruitment is de business van Professionals4Technology, onze expertise levert u tijdsbesparing op.
 • Flexibiliteit: Professionals4Technology stemt haar capaciteit af op uw specifieke wervingsbehoefte.
 • Geen extra headcount: met RPO en de ‘werken bij’ site heeft u geen in-house recruiter nodig. Het werk wordt u uit handen genomen en de HR afdeling kan zich bezighouden met haar kerntaken zonder van deze processen te worden afgeleid.
 • Kwaliteit/innovatie: Professionals4Technology beschikt over een jarenlange bewezen ervaring en expertise om hoger technisch recruitment goed en gericht te managen. Wij beschikken over een kwalitatief netwerk en de nieuwste, op maat ingerichte technologieën. Professionals4Technology is een early adapter in recruitment en de hierbij behorende technologieën zoals RPO systemen, online tools en effectieve online benadering van kandidaten.
 • Focus: door de juiste focus op de technologie in regio Rijnmond heeft Professionals4Technology een breed netwerk opgebouwd.
 • Ontzorging: in het RPO neemt Professionals4Technology alle werkzaamheden gericht op het aantrekken van nieuwe medewerkers over. Wij worden het aanspreekpunt voor zowel kandidaat als (mede)leveranciers. Denk daarbij aan de vele gesprekken en contactmomenten die een W&S procedure met zich meebrengt. Het schept rust en vertrouwen voor uw bedrijf dat Professionals4Technology zaken op professionele wijze regelt.


Opties van onze dienstverlening

Professionals4Technology kan op verschillende manieren waarde bieden aan uw organisatie.

 1. Standaard:
  Klassiek recruitment met of zonder media (digital/paper) exposure.
 2. Carrière Portal:
  Bovenop de standaarddiensten een 'werken bij'-website (www.werkenbij 'uwbedrijfsnaam'.nl), externe vacaturesites managen, sollicitatie procedures managen.
 3. Carrière Portal + Pre-screening:
  Bovenop de diensten van de carrière portal: gegevens documenteren, interview, verslaglegging, referentiechecks.
 4. Carrière Portal +Pre-screening + Full Service:
  Bovenop optie 3: strategie opstellen, sourcing, leveranciersmanagement, rapportages, opstellen functieprofielen, coördinatie van assessments.

Volledige dienstverlening: Carrière Portal + Pre-screening + Full Service

Hieronder beschrijven wij de onderdelen van het door ons samengestelde pakket om het recruitment op de juiste wijze in te richten. Een belangrijke feature van deze opstelling is dat overige leveranciers met hun eigen specialisme niet buiten het proces gesteld worden. Zeker voor de niche functies biedt dit grote waarde, het gaat er immers om dat uw vacatures met de beste kandidaten worden ingevuld en dat een zo breed mogelijk netwerk aan kandidaten beschikbaar staat.

 1. ‘Werken bij’ website (www.werkenbij'uwbedrijfsnaam'.nl): Professionals4Technology maakt een website/ jobcampaign site voor uw bedrijf. Hierop staan de vacatures aangevuld met informatie waarom een kandidaat graag bij uw bedrijf wil werken. Overige relevante informatie voor de site wordt in samenspraak met u op maat ingericht. Professionals4Technology bouwt mee aan een sterk werkgeversmerk voor uw bedrijf.
 2. Strategie opstellen: Welke functies gaan we vervullen? Wat is het ontstaan van de functie? Hoe lang staat de functie open? Hoe ziet het functieprofiel eruit? Waar en op welke manier gaan we geschikte kandidaten vinden? Hoe gaan we hen benaderen? Dit zijn maar enkele vragen. Professionals4Technology heeft hier haar eigen werkwijze voor die we uitvoerig doorlopen zodat er geen stap in dit proces gemist wordt en alle wegen naar doelgericht recruitment worden bewandeld.
 3. Opstellen functieprofielen: door jarenlange ervaring met technisch recruitment binnen de technieksector is Professionals4Technology in staat om een nauwkeurig en aantrekkelijk functieprofiel samen te stellen. Hierbij wordt scherp gekeken naar een positieve positionering van uw vacature(s). Per functieprofiel wordt bekeken aan welke harde en zachte criteria kandidaten dienen te voldoen zodat de juiste match kan worden gemaakt.
 4. Externe vacaturesites managen: Wij kunnen een inventarisatie maken van welke jobsites en wellicht overige kanalen voor u belangrijk zijn. Natuurlijk zullen wij alle gratis sites optimaal benutten voor extra exposure. Extra kosten voor het plaatsen van betaalde advertenties vallen buiten deze offerte. Kortingen worden direct aan u in mindering gebracht.
 5. Sourcing: onze acties gericht op het searchen naar geschikte kandidaten. In ons consultancytarief zit als toegevoegde waarde onder andere de abonnementen op de betaalde jobboards zoals Monsterboard, Nationale Vacaturebank en een betaald account voor Linkedin. Zo zorgen wij er voor dat elk kanaal optimaal wordt benut. Hiernaast maken wij natuurlijk ruimschoots gebruik van ons netwerk.
 6. Sollicitatie procedures managen: via welk kanaal komt de kandidaat bij uw bedrijf binnen? Is het een rechtstreekse sollicitant, is het via ons netwerk, of via een leverancier? Indien kandidaten via de online media of campaign-site bij ons binnenkomen, zal Professionals4Technology deze behandelen als “eigen” sollicitant van uw bedrijf. Hiervoor zullen we op maat afspraken met u maken.
 7. Gegevens documenteren: elke sollicitant wordt verwerkt in het RPO systeem. Hierin worden alle gegevens conform de NEN 4400-1 certificatie (een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk) en volgens VCU methodiek verwerkt. Door de juiste registratie kunnen wij de kandidatenstroom meetbaar maken, hierbij kunnen we de KPI’s monitoren. Tevens is Professionals4Technology aangemeld bij SNA, de norm van Stichting Normering Arbeid en aangemeld bij het CPB, College Bescherming Persoonsgegevens. Back-ups van het systeem worden een aantal keer per dag gemaakt en gegevens staan op een externe beveiligde server.
 8. Interview, verslaglegging, referentiecheck: zoals aangegeven kunnen wij desgewenst met elke kandidaat een eerste gesprek aangaan om een eerste sollicitatieronde voor u uit handen te nemen. Wij conformeren ons hierbij aan zaken die u in een eerste gesprek belangrijk acht. Professionals4Technology krijgt door het gebruik van de STAR-interviewmethode op een gestructureerde manier een zo betrouwbaar mogelijk beeld van het gedrag van een sollicitant, zonder dat deze zelf bij diens handelen aanwezig is geweest. Via de structuur Situatie, Taak (of doel), Actie, Resultaat worden voorbeelden van gedrag verzameld, waaruit naar voren komt hoe een medewerker opereert, welke capaciteiten al aanwezig zijn voor de uit te voeren taken en welke nog verder ontwikkeld kunnen worden. Onze bevindingen worden uitvoerig in een gespreksverslag vastgelegd. Ook beschrijven wij de motivatie van de kandidaat om bij uw organisatie te willen werken. Uitvoerige referentiechecks vormen een standaard in de procedure.
 9. Leveranciersmanagement: het RPO van Professionals4Technology beschikt over een uitstekende leverancierstool. Hiermee wordt in kaart gebracht wie uw huidige leveranciers zijn en tegen welke tarieven zij leveren. Het RPO systeem beschikt over een speciale portal waarmee andere bureaus eenvoudig hun kandidaten kunnen uploaden. De leverancier ontvangt dan automatisch de leveringscondities en de voorwaarden gekoppeld aan recruitment voor uw bedrijf.
 10. Assessment: desgewenst kan Professionals4Technogy diverse assessments verzorgen. Deze assessments worden voor u op maat ingericht. Kosten van deze assessment zijn additioneel.
 11. Rapportages: Professionals4Technology en het RPO systeem beschikken over tools om gerichte en duidelijke managementinformatie te kunnen verschaffen. Dit kan op maat worden ingericht per functie, per doorlooptijd en/of aantallen kandidaten.
 12. Evaluatie: in een goed partnership is het belangrijk om goed bij elkaar aangesloten te blijven. Professionals4Technology investeert per kwartaal in een evaluatiemoment om onze dienstverlening en borging van kwaliteit af te kunnen stemmen op uw specifieke recruitmentbehoefte.

Vacatures
inSchiedam
inOosterhout
inSchiedam
inSchiedam
overnieuw Copyright © 2019 All rights reserved.   |   Powered by OTYS Recruiting Technology