Informatie

Kernactiviteiten
ISSO is gericht op kennisontwikkeling en -ontsluiting voor de technische installatiebranche.

ISSO stelt technische richtlijnen op en vervaardigt onder andere instructiemateriaal en online rekentools om onder meer de implementatie van nieuwe (duurzame) technieken te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt ISSO de installatiebranche in technische commissies, zoals bij de Nederlandse en Europese normontwikkeling.

ISSO realiseert (digitaal) de juiste informatie, op de juiste plaats en op het juiste moment. De kennisoverdracht vindt onder andere plaats door het organiseren van cursussen, webinars, seminars en overige bijeenkomsten.
Hoofdvestiging Nederland
De hoofdvestiging van ISSO is gevestigd in Rotterdam.
Aantal vestigingen
ISSO heeft één vestiging gevestigd in Rotterdam.
Aantal medewerkers nationaal
KienIA heeft nationaal 20 medewerkers in dienst.

Organisatie

Organisatie & activiteiten
ISSO voorziet de bouwkolom met technische kennis over installaties. Met haar kennis versterkt ISSO de installatietechniek, bevordert de eenduidigheid en maakt via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk.

ISSO streeft naar duurzame, veilige en kwalitatief hoogwaardige installaties. En naar installaties die voldoen aan wet- en regelgevingen en normen.

ISSO voorziet in technische kennisbehoefte met (digitale) publicaties, digitale diensten en instuctiebijeenkomsten voor alle partijen in de bouwkolom. Met name installateurs en met name de disciplines werktuigkunde, sanitair, elektrotechniek en ICT.
Type projecten
- Identificeren: door te onderzoeken en vast te stellen aan welke kennis en vaardigheden de sector behoefte heeft.

- Verzamelen: door het vergaren en aanvullen van bestaande kennis en -bronnen.

- Ontwikkelen: door het samenstellen van kennisproducten in print en digitale vorm.

- Aandragen: door het overbrengen van kennis met publicaties, (in-company) instructies en trainingen, seminars en
symposia voor de bouwsector, de installatiebranche en technische opleidingen.

- Intermediair: door verbanden te leggen tussen technische ontwikkelingen en veranderingen, de bouwkolom,
technische opleidingen en het creëren van kansen in de markt.

- Vraagbaak: door het beantwoorden van vragen uit de bouwkolom, telefonisch en per e-mail.

- Vertegenwoordiger: door diensten te verlenen die bijdragen aan de bewustwording van onder andere het
overheidsbeleid, waaronder nieuwe wet- en regelgevingen.
Missie
ISSO is het onafhankelijk en breed gedragen kennisinstituut van de Nederlandse Installatiesector. ISSO legt technische kennis en normen eenduidig vast en maken ze toegankelijk voor de hele bouwkolom. Hiermee bevordert en verbetert ISSO de communicatie tussen de diverse partijen die in het bouwproces werkzaam zijn.
Visie
ISSO stelt zich ten doel om de installatietechniek in de bouwkolom te versterken, de eenduidigheid te bevorderen en via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk te maken. Zij zorgt voor de daarvoor benodigde kennisontwikkeling- en verzameling en het draagvlak voor de richtlijnen en het technische kader voor certificatiesystemen.
Kernwaarden
Deskundig, innovatief, professioneel, betrokken bij de organisatie, creatief en dienstverlenend.

Cultuur

Informeel - Formeel
Informeel 1 2 3 4 5 Formeel
Platte organisatie - Hiërarchisch
Platte organisatie 1 2 3 4 5 Hiërarchisch
Werken in teamverband - Zelfstandig werken
Werken in teamverband 1 2 3 4 5 Zelfstandig werken
Veeleisende werkomgeving - Normale werkdruk
Veeleisende werkomgeving 1 2 3 4 5 Normale werkdruk
Regelmatig overwerken - Reguliere werktijden
Regelmatig overwerken 1 2 3 4 5 Reguliere werktijden
Veel begeleiding - Zelfstandig
Veel begeleiding 1 2 3 4 5 Zelfstandig
Geen doorgroeimogelijkheden - Ruime doorgroeimogelijkheden
Geen doorgroeimogelijkheden 1 2 3 4 5 Ruime doorgroeimogelijkheden
Stimuleer doorgroei - Stimuleer geen doorgroei
Stimuleer doorgroei 1 2 3 4 5 Stimuleer geen doorgroei
Nationaal - Internationaal
Nationaal 1 2 3 4 5 Internationaal
Vast salaris - Prestatiegebonden
Vast salaris 1 2 3 4 5 Prestatiegebonden
Vaste werkplek - Mobiele werkplek
Vaste werkplek 1 2 3 4 5 Mobiele werkplek
Veel externe contacten - Voornamelijk interne contacten
Veel externe contacten 1 2 3 4 5 Voornamelijk interne contacten

Carrière

Werken bij
ISSO werkt iedere dag aan de kwaliteit van de installatiesector en vormt een hecht team dat veel voor elkaar krijgt. ISSO heeft een informele sfeer met een platte structuur.

ISSO werkt aan de projecten met het gehele bureau en iedere medewerker is in zijn of haar positie in dat proces belangrijk. Het voorop lopen bij de technische en digitale ontwikkelingen biedt een inspirerende en motiverende werkomgeving. ISSO is een gezellig bedrijf waarbij je, binnen de afgesproken kaders of met derden gemaakte afspraken, een eigen invulling kan geven aan je uitvoerende taken. Nieuwe ideeën worden enthousiast ontvangen en zijn altijd welkom.
Doorgroeimogelijkheden
Binnen ISSO is er de mogelijkheid om door te ontwikkelen tot een specialist op een van de werkvelden van ISSO. Persoonlijke professionele ontwikkeling is belangrijk voor ISSO.
Loopbaanontwikkeling
Binnen ISSO wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Die specialistische ontwikkeling zorgt voor verbreding van de taken en bieden een kans om jezelf zowel intern als extern te positioneren op diverse niveaus en binnen diverse organisaties.

Werknemers aan het woord

Deel dit bedrijf

Copyright © 2020 Professionals4Technology   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Relatie inloggen   |  Inloggen