Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormt een belangrijk uitgangspunt binnen de dienstverlening van Professionals4Technology.

Door haar proactieve aanpak wordt op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier werkgelegenheid gecreëerd en kansen op de arbeidsmarkt voor alle partijen benut. Binnen deze maatschappelijke rol ziet Professionals4Technology er op toe dat een veilige werkplek, diversiteit binnen het takenpakket en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling een vanzelfsprekendheid vormen. Hierbij streeft zij naar een evenwichtige samenhang tussen de eigen belangen en die van haar opdrachtgevers en kandidaten. De dienstverlening van Professionals4Technology dient een positieve bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en het werkplezier binnen de maatschappij. Ze moet goed zijn voor werkzoekenden, werknemers, werkgevers en de arbeidsmarkt. Hierbij zet Professionals4Technology zich extra in voor succesvolle bemiddeling van mensen die, om wat voor reden dan ook, een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Hiernaast draagt Professionals4Technology haar verantwoordelijkheid voor het milieu. Er zijn bewust maatregelen getroffen om overmatig energieverbruik, verspilling en belasting van het milieu te voorkomen. Hierbij richt zij zich op een schone werkomgeving, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

Copyright © 2022 Professionals4Technology   |  Sitemap   |  Disclaimer   |  Relatie inloggen   |  Inloggen